Festival info

Dynamo Metalfest

Bekijk hier onze veelgestelde vragen pagina

Route en parkeren

Antoon Coolenlaan 3, Eindhoven

Genneper Parken, waarin het IJssportcentrum is gelegen, grenst aan de randweg N2. Let op dat je vanaf A58, A2 en A67 tijdig deze weg neemt.Met de auto neem je vanaf randweg N2 afrit 33, Waalre/Valkenswaard, en volgt daarna 'Genneper Parken'. Na ongeveer 500 meter ga je bij de eerste verkeerslichten linksaf.

Je komt dan vanzelf uit bij de gratis parkeerplaats in het hart van het gebied. IJssportcentrum Eindhoven ligt op enkele minuten loopafstand.

Let op: de hoeveelheid plek is hier beperkt! Je kunt ook terecht bij de boer, op 5 meter afstand van de ingang tot het IJssportcentrum, in dit geval betaal je 10 euro.

De fiets kun je parkeren bij het IJssportcentrum in de onbewaakte fietsenstalling. Ook kunnen fietsers gebruik maken van de fietsenstalling op de centrale parkeerplaats bij IJssportcentrum Eindhoven en Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep.

Adres: IJssportcentrum Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3)!

Parkeren bij boer Wilfred: https://goo.gl/maps/n4ZbJFXgSYH2

Vrijwillliger

Officiële partner stichting KEES cultuurvrijwilligers

Om onze evenementen mogelijk te maken zijn we afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We zijn hier dan ook zeer dankbaar voor!

Werk jij graag achter de bar, als artiesten begeleiding of als runner op een festival en hou je van metal?! Meld je dan vandaag nog aan.


Vereisten

Heb je interesse? Houd dan wel rekening met het volgende:
• Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. We hebben alleen iets aan mensen waar we van op aan kunnen. Als je jezelf aanmeldt dan wil je je ook inzetten en geef je niet snel op. 
• We werken met flexibele diensten.
• Voor normaal vrijwilligerswerk kennen we geen vergoeding.
• Je krijgt altijd iets leuks. Dit kan een shirt zijn of een ander aandenken.
• Uiteraard zijn we je eeuwig dankbaar.
  
Contact
Wil je een van ons worden? Vul het formulier in.
Stuur voor overige vragen een mail naar dmf@keescultuurvrijwilligers.nl

Als je niks van ons hoort, mail dan naar Info@keescultuurvrijwilligers.nl

COVID FACTS

Alles wat je moet weten / Everything you need to know / Alles, was Sie wissen müssen"

English and German below

De overheid heeft het groene licht gegeven!

Vanaf 30 Juni mogen evenementen weer plaatsvinden onder de voorwaarde van een vaccinatie of een negatieve test uiterlijk 40 uur van tevoren.

Via de "Coronacheck" app is vanaf 1 Juli het "Digitaal Corona Certificaat (DCC) beschikbaar. Dit certificaat geldt als reisdocument binnen de EU, maar ook als toegangsbewijs voor evenementen in Nederland.

Om een DCC te maken heb je een van de volgende dingen nodig:

Een vaccinatiebewijs
Een recente negatieve testuitslag
Een positieve testuitslag die laat zien dat je in het laatste half jaar van COVID-19 bent genezen

Zodra de functie aan Coronacheck wordt toegevoegd, kun je in de app inloggen met DigiD. De app kijkt vervolgens of de vaccinatie bekend is bij het RIVM. Is dat niet het geval, dan zoekt de app door in andere aangesloten systemen.

Je testuitslag registreer je met de ophaalcode die je van je testlocatie heb gekregen.

Van 1 juli tot eind augustus kan je een gratis test krijgen via een speciale website die de overheid op 1 juli lanceert. Een test voor DMF kost je dus NIKS.

Testen zal dus niet plaatsvinden bij de ingang van Dynamo Metalfest, hier moet je zelf voor zorgen via bovenstaande middelen.

Daarbuiten kun je jezelf testen op één van deze aangewezen testlocaties die je kunt vinden via www.testenvoortoegang.org

Aanvullende maatregelen kunnen worden gesteld, dit ligt buiten onze controle. Wij hebben natuurlijk liever ook zo min mogelijk regels, maar het belangrijkste is dat we weer kunnen!

 

English

The government has given us the GO signal!

From June 30th and on events will take place again on the condition that our visitors are either vaccinated or are in possession of a negative test that is no older than 40 hours.

Through the "Coronacheck" app the "Digital Corona Certificate (DCC) will be available from Juli 1st. This certificate will vouch as a travel document inside of the European Union, but will also grant you acces to events in Holland.

To make a DCC you need one of the following things:

Proof of vaccination

A recent negative test result

A positive testresult that shows that you've had COVID-19 in the last half year and that you've recovered from it

When this function is added to the Coronacheck app you'll be able to log in through DigiD. The app will then check if your vaccination is known at the RIVM. If that's not the case, the app will look through other linked systems.

Your test result will be registered through a code that you get from your testing location.

From Juli 1st through to the end of August you can get a free test through a special government website that the government will launch on Juli 1st. A test for DMF will cost you NOTHING.

Testing won't happen at the entrance of Dynamo Metalfest, this is something you have to take care of yourself through the above noted means.

Besides that you can test yourself on one of the appointed testlocations that you can find through the following link www.testenvoortoegang.org

It's possible for measures to be added, this is outside of our control.

Ofcourse we also prefer as few as possible regulations, but the most important thing is that we can have another Dynamo Metalfest this year!

 

German

Die Regierung hat uns das Startsignal gegeben!

Vom 30. Juni an werden Events wieder unter der Bedingung stattfinden, dass unsere Besucher entweder geimpft, oder im Besitz eines negativen Tests sind, der nicht älter als 40 Stunden ist.

Über die "Coronacheck" App wird das "Digital Corona Certificate" (DCC) ab dem 1. Juli verfügbar sein. Dieses Zertifikat gilt als Reisedokument in der Europäischen Union, wird Ihnen aber auch Zugang zu Events in Holland gewähren.

Um ein DCC zu erstellen brauchen Sie eines der folgenden Dinge:

Eine Bestätigung, dass Sie geimpft sind

Ein aktuelles negatives Testergebnis

Ein positives Testergebnis welches zeigt, dass Sie COVID-19 im letzten halben Jahr gehabt haben und sie sich davon erholt haben.

Sobald diese Funktion zur Coronacheck App hinzugefügt wurde, wird es für Sie möglich sein sich dort mit Ihrer DigiD anzumelden. Die App wird dann überprüfen, ob Ihre Impfung über RIVM bestätigt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die App weitere damit in Verbindung stehende Systeme durchsuchen.

Ihr Testergebnis wird durch einen Code registriert, den Sie von Ihrer Teststelle bekommen.

Vom 1. Juli bis Ende August können Sie einen gratis Test über eine spezielle, staatliche Internetseite erhalten, die die Regierung am 1. Juli verfügbar machen wird. Ein Test für das Dynamo Metal Fest wird sie NICHTS kosten.

Tests werden nicht am Eingang des Dynamo Metal Fest durchgeführt; dies ist etwas, um das Sie sich selbst kümmern müssen durch die oben genannten Punkte.

Außerdem können Sie sich selbst an einer der zugewiesenen Teststellen testen, die Sie über den folgenden link finden: www.testenvoortoegang.org

Natürlich würden auch wir so wenige Einschränkungen wie möglich bevorzugen, aber das aller Wichtigste ist, dass wir dieses Jahr ein weiteres Dynamo Metal Fest feiern können!

 

Tickets kopen

Via onze ticketpagina wordt je doorverwezen naar de officiële ticketwebsite.